9 Bước Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Dành Cho Doanh Nghiệp

9 Bước Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Dành Cho Doanh Nghiệp
Friday,
03/02/2023
Đăng bởi: CÔNG TY VIỆT HÂN

👉 Xây dựng ý tưởng kinh doanh độc đáo
👉 Xây dựng mục tiêu
👉 Nghiên cứu và phân tích thị trường
👉Lập biểu đồ SWOT – Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
👉 Xác lập mô hình tổ chức kinh doanh
👉 Lập kế hoạch Marketing
👉 Lập kế hoạch quản lý nhân sự
👉 Lập kế hoạch quản lý tài chính
👉 Thực hiện kế hoạch
#22nutrimix #ngũ_cốc_dinh_dưỡng
#sản_phẩm nhập khẩu từ Singapore

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo