ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH
Saturday,
10/09/2022
Đăng bởi: CÔNG TY VIỆT HÂN

🌺🌺🌺 Đạo đức kinh doanh là một phần không thể thiếu để tạo ra lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh, là quy tắc ứng xử không thể thiếu được với mọi doanh nghiệp cần sự trường tồn và phát triển bền vững.
🌺🌺🌺 Trong khi đó, trách nhiệm xã hội ở Việt Nam đã được nhận thức và bước đầu được thực hiện. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, trách nhiệm đó sẽ được đề cao hơn cùng với sự hoàn thiện của khung pháp luật, bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế.
🌺🌺🌺 Việc nâng cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình, DN Việt Nam sẽ phát triển bền vững, ngày càng có thêm nhiều sản phẩm mang thương hiệu, trí tuệ và con người Việt Nam.
🌺🌺🌺 Để hình thành mỗi môi trường đạo đức kinh doanh, phải có một số điều kiện được thiết lập gồm: Sự bền vững của xã hội, tính hợp pháp của thể chế và trách nhiệm của Chính phủ; tính hợp pháp của sở hữu và tài sản tư nhân, niềm tin đối với tương lai của xã hội và bản thân mình và kiến thức mà hệ thống hoạt động cũng như cách thức để tham gia vào tổ chức doanh nghiệp đó.

🤝🤝🤝 Công ty Việt Hân luôn nỗ lực hết mình vì sứ mệnh sức khỏe cộng đồng. Cam kết thực hiện tốt Đạo đức kinh doanh và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội. Cam kết cung cấp dòng sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
💞💞 Ngũ cốc dinh dưỡng 22 Nutrimix:  Dinh Dưỡng Sạch - Hành tinh xanh.

#ngucocdinhduong #bosungdinhduong #tangcuongsuckhoe #Tuyển_CTV_toàn_

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo